חיפוש שחקן באמיו יוניק

number1

מס איידי 937
דמות High Elf
פרופיל Player
מצב
ניתן לשחרור: לא
רמה 400
ריסט 30
קרדיטים 74
מפה אחרונה Arena
כסף 999992991
עוצמה 32000
אנרגיה 32000
זריזות 32000
חיים 32000
תאריך הרשמה:
שינוי סיסמה:
שינוי דואר אלקטרוני:

#
כינוי
רמה
ריסט
1.
dolev
400
31
2.
number1
400
30
3.
alone
400
28
4.
Battle
400
28
5.
Defence
400
26
שולטי הטירהBulBulim
מנהל הגילדNapoleon
רשומים12
נצחונות0
#
כינוי
תפקיד
מצב
1
בעל השרת
2
יושב ראש הקהילה
3
מנהל כללי
4
מנהל משחק
5
מנהל משחק
6
מנהל משחק
7
פקח סייג
8
פקח סייג