חיפוש שחקן באמיו יוניק

LostSoul

מס איידי 1122
דמות Blade Master
פרופיל Player
מצב
ניתן לשחרור: לא
רמה 400
ריסט 0
קרדיטים 6
מפה אחרונה Arena
כסף 999998000
עוצמה 32000
אנרגיה 32000
זריזות 32000
חיים 32000
תאריך הרשמה:
שינוי סיסמה:
שינוי דואר אלקטרוני:

#
כינוי
רמה
ריסט
1.
Kush
359
23
2.
Fresh
400
23
3.
FreshDL
400
22
4.
Veteran
400
21
5.
Ohad
400
21
שולטי הטירהMythic
מנהל הגילדComplex
רשומים30
נצחונות0
#
כינוי
תפקיד
מצב
1
בעל השרת
2
יושב ראש הקהילה
3
מנהל כללי
4
מנהל משחק
5
מנהל משחק
6
מנהל משחק
7
פקח סייג
8
פקח סייג