דירוג השחקנים באמיו יוניק

#
כינוי
רמה
דמות
קרדיטים
מצב
1.
Kush
(23)371
Grand Master
18
2.
Fresh
(23)400
Grand Master
0
3.
FreshDL
(22)400
Lord Emperor
0
4.
Veteran
(21)400
Grand Master
0
5.
Ohad
(21)400
Duel Master
2
6.
Extreme
(20)400
Blade Master
0
7.
aviel554
(20)400
Grand Master
0
8.
FreshElf
(20)400
High Elf
0
9.
TheLord
(16)400
Lord Emperor
0
10.
Grand
(15)400
Grand Master
0
11.
Battle
(15)185
Blade Master
0
12.
Hero
(15)400
Blade Master
0
13.
Android
(15)400
Muse Elf
0
14.
Lilith
(15)400
High Elf
0
15.
bsphXII
(15)88
Magic Gladiator
0
16.
Skip
(14)400
Blade Master
14
17.
Ammm
(14)400
Blade Knight
0
18.
Viking
(14)400
Lord Emperor
40
19.
Potion
(14)400
Soul Master
25
20.
YonatanB
(14)400
Blade Knight
43
21.
Challanger
(14)400
Dark Wizrd
1
22.
Young
(14)88
Blade Knight
0
23.
Lior
(14)400
Blade Knight
0
24.
Assasin
(14)370
Blade Knight
0
25.
Respect
(14)400
Blade Master
55
26.
Elite
(14)400
Blade Master
252
27.
BIackGuy
(13)400
Soul Master
0
28.
iamkiller
(13)1
Blade Knight
16
29.
Snofkin
(13)400
Blade Knight
0
30.
SitDown
(13)400
Lord Emperor
14
31.
Mystic
(13)400
Grand Master
9
32.
OneShot
(13)400
Blade Master
0
33.
GameOver
(13)400
Blade Master
0
34.
Name
(13)400
Blade Master
0
35.
Dream
(13)400
Blade Master
9
36.
Overthink
(12)400
Blade Master
0
37.
Simba
(12)400
Blade Master
9
38.
BadKlaat
(12)1
Grand Master
2
39.
Defence
(12)166
Grand Master
0
40.
Golden
(12)400
Duel Master
48
41.
DarkBlade
(12)149
Blade Knight
0
42.
OmerWizard
(11)400
Grand Master
61
43.
WarZone
(11)400
Dark Lord
0
44.
Noble
(11)400
Lord Emperor
0
45.
Story
(11)400
Lord Emperor
0
#
כינוי
רמה
ריסט
1.
Kush
371
23
2.
Fresh
400
23
3.
FreshDL
400
22
4.
Veteran
400
21
5.
Ohad
400
21
שולטי הטירהMythic
מנהל הגילדComplex
רשומים30
נצחונות0
#
כינוי
תפקיד
מצב
1
בעל השרת
2
יושב ראש הקהילה
3
מנהל כללי
4
מנהל משחק
5
מנהל משחק
6
מנהל משחק
7
פקח סייג
8
פקח סייג